صفحه اصلی / تیم بادی من

موسس و صاحب امتیاز داروخانه: دکتر فرخنده مستوفی

در این مسیر بسیاری از نفرات٬ شرکت ها و مراکز مختلف مارا یاری مینمایند تا در کنار شما باشیم و بتوانیم نهایت تلاش خود را بکار گیریم و در نهایت، رضایت خانواده ی بزرگ بادی من را جلب نمائیم. تمامی اسناد و مدارک مورد نیاز جهت فعالیت مجموعه بادی من ٬ به وزارت بهداشت٬ وزارت صنعت و معدن و سازمان غذا و دارو جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است. بادی من هم اکنون مفتخر به اخذ نماد اعتماد الکترونیک دو ستاره و تمامی مجوز های رسمی از دستگاه های اجرایی و نظارتی کشور شده است.

نماد اعتماد الکترونیک چیست؟

مجوز فعالیت وبسایت بادی من

منابع رسمی :