مهدی دلیلی (مربی بادی من)

قهرمان فيتنس مسابقات آرنولد كلاسيک

اولين ايرانی راه يافته به استيج المپيا در رشته فيتنس

مربی درجه يک فدراسيون پرورش اندام ایران

داور بين المللی IFBB

گواهینامه عالی مربی گری از فدراسيون جهانی IFBB
كارشناس تغذيه و مكمل های ورزشی

 

تجربیات و سوابق علمی

 

مهدی دليلی پس از سال ها تحقيق در زمينه رژيم هاي غذايی در حال حاضر با ثبت شيوه ای نوین در علم تغذيه با عنوان مصرف چرخشی كربوهيدرات FC45 . سعي در تغيير نگرش سيستم سنتی رژيم هاي غذايي در ايران دارد . از مهمترين مزايای اين روش ميتوان به از دست ندادن عضله در طول دوره كاهش وزن نام برد و در برخی موارد و بر اساس ژنتیک فردی و فاکتور های مختلف ٬ افزايش حجم عضلانی در طول رژيم كاهش وزن در این نوع سیستم تمرینی غذایی به اثبات رسیده است .