پمپ ها و محصولات قبل از تمرین باعث افزایش قابل ملاحظه انرژی و افزایش ضربان قلب میشوند و بدین ترتیب رکورد های شما در طول تمرین ارتقا خواهد یافت.بدین ترتیب حجم و توده ی عضلانی شما با خون رسانی بیشتر به شکل بهترین تغذیه خواهد شد و فرایند رشد عضلانی سرعت میابد.مکمل ها و محصولات قبل از تمرین صرفا به صورت پمپ عرضه نمیشوند و محصولاتی نیز وجود دارند که به دور از افزایش شدید ضربان قلب باعث افزایش انرژی و شادابی در طول تمرین میشوند.این محصولات به PRE WORKOUT یا مکمل های قبل از تمرین معروف هستند.