blank

لیست زیر شهرهای دارای سرویس پرداخت در محل بادی من را نمایش میدهد.در صورتی که پس از جستوجو نام دقیق منطقه مورد نظر شما در لیست موجود نبود٬میتوانید سفارش خود را به صورت آنلاین پرداخت نموده تا برای شما ارسال شود.تلاش ما بر اینست تا به مرور تمامی مناطق کشور سرویس پرداخت در محل را تحت پوشش قرار دهد.

توجه داشته باشید ٬ بادی من در شهرهای زیر دارای نماینده سیستم حمل و نقل و پرداخت در محل میباشد و در هیچ نقطه ای از ایران به استثنای داروخانه شبانه روزی دکتر مستوفی تهران نماینده فروش حضوری ندارد و برای دیگر مناطق صرفا ارسال کالا صورت میگیرد و هرگونه سو استفاده از نام و برند بادی من تحت پیگرد قرار خواهد گرفت .

ردیفسریالنام شهراستاننوع شهر
1131060فردیسالبرزدارای نماینده
2131056منظریهچهار محال بختیاریدارای نماینده
3131055اشکفتکچهار محال بختیاریدارای نماینده
4131054چالشتر چهار محال بختیاریدارای نماینده
5131039فهرجیزددارای نماینده
6131038محمدآبادیزددارای نماینده
7131036دهنویزددارای نماینده
8111006طرقبهخراسان رضویدارای نماینده
9111010شاندیزخراسان رضویدارای نماینده
10127004گلوگاهمازندراندارای نماینده
11127011کتالم و سادات‌شهرمازندراندارای نماینده
12109008کیانچهار محال بختیاریدارای نماینده
13109010طاقانکچهار محال بختیاریدارای نماینده
14127013شیرودمازندراندارای نماینده
15127019رستمکلامازندراندارای نماینده
16127026بهنمیرمازندراندارای نماینده
17127028ایزدشهرمازندراندارای نماینده
18125016خمامگیلاندارای نماینده
19125024بازارجمعهگیلاندارای نماینده
20114002صائین قلعهزنجاندارای نماینده
21104036خوراسگاناصفهاندارای نماینده
22127031سرخ‌رودمازندراندارای نماینده
23104059دولت آباداصفهاندارای نماینده
24113033بندر امام خمینی خوزستاندارای نماینده
25111048قاسم‌ آبادخراسان رضویدارای نماینده
26105003کلاک البرزدارای نماینده
27124012کردکوی گلستاندارای نماینده
28108007پرندتهراندارای نماینده
29113036اندیمشکخوزستاندارای شعبه
30127034تنکابنمازندراندارای نماینده
31108008کرجتهراندارای شعبه
32108009اسلام‌شهرتهراندارای نماینده
33108010قلعه حسن خانتهراندارای نماینده
34108012شهر ریتهراندارای نماینده
35127035فریدون‌کنارمازندراندارای شعبه
36125037بندر انزلیگیلاندارای نماینده
37113037آبادانخوزستاندارای شعبه
38104067ویلاشهراصفهاندارای نماینده
39131020یزدیزددارای شعبه
40110023بیرجندخراسان جنوبیدارای شعبه
41130030همدانهمداندارای شعبه
42109025فرخ شهرچهار محال بختیاریدارای نماینده
43129026بندر عباسهرمزگاندارای شعبه
44109027شهرکردچهار محال بختیاریدارای شعبه
45108014فشمتهراندارای نماینده
46108015کهریزکتهراندارای نماینده
47108016شریف آبادتهراندارای نماینده
48108018لواسانتهراندارای نماینده
49108020صفادشتتهراندارای نماینده
50108021صباشهرتهراندارای نماینده
51108022رودهنتهراندارای نماینده
52108024نصیرآبادتهراندارای نماینده
53108025پردیستهراندارای نماینده
54108027پیشواتهراندارای نماینده
55108028چهاردانگهتهراندارای نماینده
56108029بومهنتهراندارای نماینده
57108030باغستانتهراندارای نماینده
58108031باقرشهرتهراندارای نماینده
59108032صالح آبادتهراندارای نماینده
60108033رباط‌کریمتهراندارای نماینده
61108034اندیشهتهراندارای نماینده
62108035پاکدشتتهراندارای نماینده
63108036نسیم‌شهرتهراندارای نماینده
64108037شهریارتهراندارای نماینده
65108038ورامینتهراندارای نماینده
66128027ساوهمرکزیدارای نماینده
67108039ملاردتهراندارای نماینده
68108040قدستهراندارای نماینده
69108041گلستانتهراندارای نماینده
70108042قرچکتهراندارای نماینده
71108043تهرانتهراندارای شعبه
72128028اراکمرکزیدارای شعبه
73127038نورمازندراندارای نماینده
74127039نکامازندراندارای نماینده
75127041محمود آبادمازندراندارای نماینده
76127042بابلسرمازندراندارای نماینده
77127045بهشهرمازندراندارای نماینده
78127048رامسرمازندراندارای نماینده
79127049بابلمازندراندارای شعبه
80127050آملمازندراندارای نماینده
81127051قائم‌شهرمازندراندارای نماینده
82127052ساریمازندراندارای شعبه
83107028بندر بوشهربوشهردارای شعبه
84126021دورودلرستاندارای نماینده
85126022بروجردلرستاندارای نماینده
86126023خرم‌آبادلرستاندارای نماینده
87125039صومعه سراگیلاندارای نماینده
88125040فومنگیلاندارای نماینده
89125046لاهیجانگیلاندارای نماینده
90125051آستانه اشرفیهگیلاندارای نماینده
91125053رشتگیلاندارای شعبه
92124017رامیانگلستاندارای نماینده
93124018آزادشهرگلستاندارای نماینده
94124019کلالهگلستاندارای نماینده
95124020گالیکشگلستاندارای نماینده
96124021گنبد کاووسگلستاندارای نماینده
97124023مینودشتگلستاندارای نماینده
98124025گرگانگلستاندارای شعبه
99106021ایلامایلامدارای نماینده
100115016شاهرودسمناندارای نماینده
101115017سمنانسمناندارای شعبه
102122028کرمانشاهکرمانشاهدارای شعبه
103114015هیدجزنجاندارای نماینده
104114017خرمدرهزنجاندارای نماینده
105114018ابهرزنجاندارای شعبه
106114019زنجانزنجاندارای نماینده
107121059رفسنجانکرماندارای نماینده
108121061کرمانکرماندارای شعبه
109113039بندر ماهشهرخوزستاندارای نماینده
110113043دزفولخوزستاندارای شعبه
111113044خرمشهرخوزستاندارای نماینده
112113047اهوازخوزستاندارای شعبه
113112016بجنوردخراسان شمالیدارای شعبه
114120025سنندجکردستاندارای شعبه
115119006قمقمدارای شعبه
116111059تربت حیدریهخراسان رضویدارای شعبه
117111060سبزوارخراسان رضویدارای نماینده
118111061نیشابورخراسان رضویدارای نماینده
119111062مشهدخراسان رضویدارای شعبه
120105004کرجالبرزدارای شعبه
121105005چهارباغالبرزدارای نماینده
122105006کوهسارالبرزدارای نماینده
123105007گرمدرهالبرزدارای نماینده
124105008شهر جدید هشتگردالبرزدارای نماینده
125105009اشتهاردالبرزدارای نماینده
126105010مشکین دشتالبرزدارای نماینده
127105011هشتگردالبرزدارای نماینده
128105012ماهدشتالبرزدارای نماینده
129118020آبیکقزویندارای نماینده
130105013کمال‌شهرالبرزدارای نماینده
131105014محمدشهرالبرزدارای نماینده
132105015نظرآبادالبرزدارای نماینده
133118024قزوینقزویندارای شعبه
134104071خورزوقاصفهاندارای نماینده
135104074فلاورجاناصفهاندارای نماینده
136104077زرین‌ شهراصفهاندارای نماینده
137104078بهارستاناصفهاندارای نماینده
138104079مبارکهاصفهاندارای نماینده
139104080فولادشهراصفهاندارای نماینده
140104081شهرضااصفهاندارای نماینده
141104082شاهین‌شهراصفهاندارای شعبه
142104083نجف‌آباداصفهاندارای نماینده
143104084خمینی‌شهراصفهاندارای نماینده
144104085کاشاناصفهاندارای شعبه
145104086اصفهاناصفهاندارای شعبه
146117077شیرازفارسدارای شعبه
147103023اردبیلاردبیلدارای نماینده
148116031زاهدانسیستان و بلوچستاندارای شعبه
149102035خویآذربایجان غربیدارای نماینده
150102036ارومیهآذربایجان غربیدارای شعبه
151101056میانهآذربایجان شرقیدارای نماینده
152101059تبریزآذربایجان شرقیدارای شعبه