مکمل های ورزشی ( BWG ) تولید و بسته بندی شده در کشور آلمان با تکنولوژی روز دنیا و مجهز به آزمایشگاه علوم ورزشی از مکمل های پنج ستاره و با کیفیت دنیا می باشد . یک انتخاب حرفه ای برای رسیدن به استانداردهای تغذیه برای افزایش راندمان فعالیت ورزشی ، عضله سازی و ریکاوری ، با مجوز وزارت بهداشت ، یکی از کاملترین سبد مکمل های ورزشی در ایران می باشد .