محصولات بدنسازی ورزشی شرکت ال اس پی تحت لیسانس و با مواد اولیه آلمانی در کشور ایران تحت نظارت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بسته بندی میشود . این برند به صورت اصل در بادی من با مجوز وزارت بهداشت و کد IRC به فروش میرسد .