ویتاپی یکی از برندهای زیرمجموعه شرکت هلدینگ ستارگان نیک میباشد که خود یکی از بزرگترین تولید کنندگان صنعت مکمل در ایران با بیش از ۱۰ سال سابقه فعالیت است.