اچ ام بی (بتاهیدروکسی بتامتیل بوتیریت) که به اختصار HMB نامگذاری شده است٬ متابولیت اسید آمینه لوسین است. مصرف HMB باعث افزایش سنتز پروتئین در عضلات شده و در افزایش حجم و توده عضلات موثر است. مکمل HMB در تسریع روند بازسازی ذخایر انرژی و افزایش وزن ( عضلانی ) و بدون چربی نقش مهمی ایفا میکند. محققان دریافتند این ماده به طور مثبتی روی فعل و انفعالات بیوشیمیائی به دنبال تمرینات شدید که باعث تحلیل عضلات می شوند مؤثر است و در اصل خاصیت آنتی کاتابولیک و افزایش سرعت ریکاوری دارد. این ماده در ورزشکاران قدرتی و استقامتی به صورت همزمان کاربردی و موثر بوده و سبب افزایش قدرت و حجم عضلات و کاهش خستگی میشود و روند ریکاوری را سرعت میبخشد.

در مقالات زیر در مورد اچ ام بی بیشتر بدانیم

اچ ام بی چیست؟ هرآنچه درمورد HMB باید بدانید