حرکات مناسب شوک به عضلات

شوک به عضلات نکات خاص برای تمرین بهتر در باشگاه بدنسازی

در صورت امکان به صورت پا برهنه هم تمرین را تجربه کنید یا می توانید از کفش های ۵ انگشتی یا کفش های کشتی استفاده کنید؛ وقتی که کف پاها صاف روی زمین قرار بگیرد

ادامه مطلب