کراتین منوهیدرات و در کل تمامی مکمل هایی که به صورت خالص و یا ترکیبی از ماده کراتین در آنها استفاده میشود٬ موجب افزایش قدرت و توان بی هوازی میشوند. همچنین کراتین آبرسانی و خونرسانی به سلول عضلانی را افزایش داده و همین امر رشد و افزایش حجم عضلات را برای شما فراهم می آورد. در پی این فعل و انفعلات ریکاوری عضلات نیز سریعتر میشود. به صورت کلی کراتین از جمله مکمل های بسیار محبوب در میان بدنسازان و رشته های قدرتی میباشد.