فیلتر محصولات نمایش 1 - 5 از 5 نتایج
محدوده قیمت کالا

آمینو اسید های ضروری که بدن قادر به ساخت آنها نمیباشد عبارتند از: فنی آلانین٬ والین٬ تریپتوفان٬ ترئوناین٬ ایزولیوسین٬ متیوناین٬ هیستیدین٬ لیوسین٬ لیزین و میبایست از طریق مواد غذایی دریافت شوند. ورزشکاران مختلف در رشته های قدرتی و استقامتی به منظور بهبود عضله سازی٬ بهبود ریکاوری٬ جلوگیری از تخریب عضلات از مکمل آمینو اسید ضروری در کنار تغذیه صحیح و اصولی استفاده مینمایند.

مقالات مرتبط با آمینو اسید های ضروری

ال تریپتوفان چیست؟ بررسی علمی مکمل ال تریپتوفان