کراتین مونوهیدرات و در کل تمامی مکمل هایی که به صورت خالص و یا ترکیبی از ماده کراتین در آنها استفاده میشود٬ باعث افزایش قدرت و توان بی هوازی میشوند. همچنین کراتین آبرسانی و خونرسانی به سلول عضلانی را افزایش داده و همین امر رشد و افزایش حجم عضلات را برای شما فراهم می آورد. در پی این فعل و انفعلات ریکاوری عضلات نیز سریعتر میشود. به صورت کلی کراتین از جمله مکمل های بسیار محبوب در میان بدنسازان و رشته های قدرتی میباشد. مصرف کراتین در رژیم های افزایش وزن و حجم عضلانی همراه با آب انگور و آبمیوه های طبیعی دارای قند طبیعی به منظور جذب بهتر توصیه میشود. البته در نظر داشته باشید که به دلیل ارتقای تکنولوژی تولید این ماده و به دلیل شکل میکرونایزد شده آن٬ در صورت مصرف با آب نیز مشکلی در جذب و هضم آن پیش نخواهد آمد. در نتیجه همین ارتقا دانش و تکنولوژی در تولید بارگیری کراتین ها نیز امروزه منسوخ شده است و در دوز های معینی بدن در طول ۳ تا ۷ روز به میزان مناسبی کراتین دریافت مینماید و در نتیجه نیازی به بارگیری و ایجاد فشار مضاعف نخواهد داشت. کراتین در گوشت قرمز و دیگر مواد غذایی به صورت یک ماده طبیعی از منبع غذایی یافت میشود اما ورزشکاران به منظور دریافت حداکثری آن بدون دریافت مواد اضافی به تهیه مکمل کراتین روی می آورند.