مواد موثر و گوناگونی در کنترل و کاهش اشتها البته به صورت مجاز و کنترل شده نقش دارند. مکمل های کالری بلاکر٬ کنترل کننده ی اشتها از این دست هستند. در این دسته بندی همچنین انواع مکمل های رژیمی٬ غذای کامل رژیمی که با کمترین کالری تمامی مواد مغذی را تامین مینمایند قرار گرفته است.