علم تمرین٬ دانش و روش صحیح و اصولی اجرای حرکات ورزشی در رشته های مختلف میباشد که به بررسی مدت٬ شدت و شکل اجرای تمرینات ورزشی میپردازد. یک برنامه تمرینی خاص را برای مدت مشخصی به وسیله علم تمرین میتوان برای ورزشکار طراحی نمود. ما در بادی من بروزترین و بهترین مقالات علم تمرین بدنسازی و دیگر رشته های ورزشی را همراه با رفرنس های معتبر در اختیار شما قرار میدهیم.

عضله سازی پس از 50 سالگی٬ آیا در سنین بالا میشود عضله ساخت؟

به خاطر داشته باشید که هیچگاه برای تقویت بدن و عضله سازی دیر نیست. شما می توانید بدون توجه به سن،  عضلاتی زیبا داشته باشید. یک برنامه ت...

ادامه مطلب