فیلتر محصولات نمایش یک نتیجه
محدوده قیمت کالا

ویتارگو به صورت تخصصی تولید کننده کربوهیدرات با تکنولوژی ثبت اختراع مولکولار کربوهیدرات است. این تکنولوژی باعث شده تا اندازه کربوهیدرات فرآوری شده ۱۰ ها هزار برابر بزرگتر از مالتو دکسترین و دکستروز باشد و در نتیجه فرآیند آزاد سازی انرژی و تاثیر آن بر سطوح انسولین بسیار متعادلتر از این دو ماده میباشد.