اگر در جست و جوی مکملی هستید که به شما کمک کند تا تمرینات ورزشی خود را به بهترین نحو ممکن انجام دهید، آمینو اسیدهای شاخه دار را یا همان BCAA’s مناسب ترین گزینه هستند. اگر از طرفداران پر و پا قرص بدنسازی و بلند کردن وزنه های سنگین باشید، حتما نام آمینو اسیدهای شاخه دار را شنیده اید. مکمل های بی سی ای ای یکی از رایج ترین محصولات موجود در بازار می باشند که باعث بهبود عملکردهای ورزشی بدن می شوند. پژوهش ها نشان می دهند که آمینو اسیدهای شاخه دار از طریق جلوگیری از تخریب عضلات (عضله سوزی)، کاهش زمان ریکاوری و تحریک سنتز پروتئین عضلات (فرایندی که طی آن بدن از آمینو اسیدهای موجود در پروتئین ها استفاده می کند تا عضله ی جدید بسازد) بازدهی بدن را افزایش می دهند.